Kristdemokraterna ett halvt sekel – hipp, hipp, hurra!

Kristdemokratiska Studentförbundet besökte idag den plats där det Kristdemokratiska partiet i Sverige bildades för 50 år sedan. Det var i det Grillska Huset, där också Stockholms Stadsmission har sitt huvudkontor idag, som det konstituerande mötet hölls för partiets bildande.

Idag, 50 år senare, är partiet ett riksdagsparti och dessutom från 2006 ett regeringsparti. Det är något som partiets grundare troligtvis bara kunde drömma om. Tack vare grundarnas vilja och kämparglöd lades grunden för ett värdeorienterat parti i Sverige som såg till den lilla människan, behovet av ett starkt civilsamhället och familjens betydelse för det goda samhället. 1998 fick partiet drygt 12 procent i riksdagsvalet, ett valresultat vi siktar på även i årets val 2014.

Att partiet överlevt och kunnat utvecklas i 50 år visar att Kristdemokraterna fyller ett behov i svensk politik – i minst 50 år framåt kommer partiet att fortsätta kämpa för den lilla människan, för civilsamhället och för familjens rätt att själva få utforma sina liv.

Därför säger vi från Kristdemokratiska Studentförbundet; hipp, hipp, hurra!

KSF

KSF fördömer Rysslands militära intervention på Krim

Den 19 mars 1990 tog borgerliga företrädare för det civila samhället initiativ till att bilda en modern folkrörelse – Måndagsrörelsen för Baltikums befrielse. Varje måndag kl. 12 samlades människor på Norrmalmstorg i Stockholm och runt om i Sverige för att ge stöd åt Estlands, Lettlands och Litauens kamp för självständighet och oavhängighet gentemot Sovjetunionen. Under mer än ett års tid pågick dessa samlingar, innan historien hade sin gång och Sovjetunionen upplöstes.

Brager Ukraina

Idag lever våra baltiska grannar i fred och frihet, som en del av den europeiska gemenskapen. Men det finns fortfarande människor i vår världsdel vars frihet hotas av krig och förtryck från Moskva. Under veckan som gick har ryska trupper landsätts på Krimhalvön i strid mot internationell rätt. Fria Moderata Studentförbundet har idag tagit initiativ till vad som kan bli en ny måndagsrörelse, till stöd för en fredlig och demokratisk utveckling i Ukraina, för frihandel och liberalisering, mot nazism, fascism och rysk militär intervention. KDU och KSF fanns på plats under manifestationen för att manifestera vår solidaritet med ukrainska systrar och bröder!

KDU Ukraina

Klockan 13:30 arrangerades ytterligare en manifestation i Stockholm. Utanför den ryska ambassaden på Kungsholmen samlades demonstranter som läste upp ett meddelande där de krävde att Ryssland retirerar till sina ursprungliga positioner och lämnar Ukraina ifred. KSF fanns på plats även där och representerades av Andreas Brager, Ryan Lundqvist-Jones och undertecknad. KSF vill befrämja samarbete med organisationer och aktivister som verkar för en fredlig och demokratisk utveckling i Ukraina. Därtill kräver KSF att Ukrainas oavhängighet och territoriella integritet respekteras. Слава Україні! Героям слава!

Carl Ukraina

Carl Olehäll,
Förste vice ordförande,
Kristdemokratiska Studentförbundet