Kristdemokratiska Studentförbundet står starkare än någonsin inför valet

Det står nu klart att den misslyckade två-månaders-regeringen kan foga samman ännu ett sviket löfte till samlingen – att få igenom sin egen budget. Att så skulle ske lovade Löfven talmannen tidigare i höst. Den så kallade ”samarbetsregeringen” som har försökt att få sig själv att framstå som kompromissvilliga, visade sig i själva verket bli en maktfullkomlig illröd regering vars vallöften bröts och tidigare blocköverskridande överenskommelser nonchalerades. Som grädden på moset fick vi veta att Förbifart Stockholm skulle pausas och Bromma flygplats existens hotades. Så lät det inte innan valet.

Efter att ha gett ett oproportionerligt stort inflytande till Miljöpartiet och Vänsterpartiet och utan försök till förhandlingar körde man tillslut in i väggen. S-V-MPs luftslott föll och idag sitter regeringen kvar med en alliansbudget trots att Löfven lovat att avgå om Alliansens budget skulle vinna. Ännu ett sviket löfte.

Stefan Löfven riktade särskilt fokus åt Kristdemokraterna under sin presskonferens efter budgetomröstningen. Den självutnämnt samarbetsvillige statsministern menade att det parlamentariska läget kunde se bättre ut efter valet om Kristdemokraterna inte klarade riksdagsspärren och således inte satt i riksdagen. För denna inställning vill jag rikta ett stort tack – Kristdemokraterna är ett folkrörelseparti med i svensk politik ovanligt starka gräsrötter som aktiveras i valrörelser. Dessa är nu i full stridsmundering beredda att arbeta intensivt för att avsätta en handlingsförlamad, oförberedd och för svensk ekonomi och välfärd skadlig regering.

Under den tidigare valrörelsen växte Kristdemokratiska Studentförbundet sig starkare än någonsin. Från att stå helt utan lokalföreningar och enbart en aktiv förbundsstyrelse börjar idag aktiva lokalföreningar växa fram i de stora universitetsstäderna. Idag har vi lokalföreningar på gång och aktiva i Umeå, Stockholm, Kalmar, Växjö och Lund – och medlemsantalet som idag når rekordnivåer för vårt förbunds historia, visar på att vårt förbund aldrig varit mer redo för de utmaningar som ligger framför oss.

I valet finns tydliga konfliktlinjer. Skall Sverige fortsätta på den inslagna vägen med en växande ekonomi med stabila statsfinanser, som underlättar snarare än motarbetar företagen och tror på valfrihet inom skolan, vården och äldreomsorgen – eller ska vi ge förtroendet till ett illa förberett rödgrönt experiment som under de senaste två månaderna visat sin regeringsoduglighet gång på gång? Den 22 mars är en röst på S även en röst på V och MP. När man 2006 gick till val på detta var det knappast framgångsrikt.

Sverige förtjänar bättre. Nu är det upp till oss att ännu en gång sluta upp när Kristdemokraterna ska gå till val och återigen motbevisa Löfven att Kristdemokraterna är att räkna med, även denna gång.

 

Andreas Brager,
Förbundsordförande,
Kristdemokratiska Studentförbundet.